MONOCHROME

MONOCHROME: FOTOQRAFIN MONOLOQLARI

MONOCHROME: FOTOQRAFIN MONOLOQLARI

Fotoqraf Eugene Richardsı haqlı olaraq parlaq bir esseist adlandırmaq olar, bu da ümumiyyətlə, təəccüblü deyil. Kim reallıq axınından həmin həlledici kadrı çıxara bilirsə, həmin - dəqiq sözü dətapmağa qadirdir.
MONOCHROME:

MONOCHROME: "YENİ DALĞANIN" TƏVAZÖKAR QƏHRAMANI

İngilis kinematoqrafiyasında qopan «yeni dalğa» qonşu Fransada baş verdiyi kimi güclü olmadı, lakin buranın da öz qəhrəmanları, qiyamçıları və sönməyən simvolları doğuldu. Elə Toni Richardsonun «Uzun Məsafə qaçanın yalnızlığı» filmi də Böyük Britaniyanın müəllif filmlərinin ən parlaq təzahürlərindən biridir.
MONOCHROME: Başqasının arzusuna rekviyem

MONOCHROME: Başqasının arzusuna rekviyem

«Demədiyim hər bir şey» romanının əsas dəyəri aydın bir kəlamı vurğulayır: mənfəətsiz sevgi, elə-belə olan sevgi - həlledici nəticədən yeganə qurtuluşdur. All you need is love. Xatırlayırsınız, o mahnıda necə ifa olunurdu? Love is all you need. Mübahisə edə bilmədiyin sadə həqiqət.
MONOCHROME: TRENT PARK - HƏQİQƏTDƏKİ YUXULAR

MONOCHROME: TRENT PARK - HƏQİQƏTDƏKİ YUXULAR

Fotoobyektivə bağlanmanın səbəbləri az deyil. Onun bəzi tərəfdarları təbiətin həssas rəngini, digərləri isə işığın sehrini tədqiq edirlər. Trent Parkın yaradıcılığında başqalarının sadəcə yuxuda gördükləri bir şey var, bu da yuxunun məşhur substansiyasıdır.
MONOCHROME: ПЕРВАЯ ИЗ МОГИКАН

MONOCHROME: ПЕРВАЯ ИЗ МОГИКАН

Она погибла за неделю до 27-летия, пополнив своей краткой, но яркой биографией список членов пресловутого «клуба 27»… Бесспорно, в истории военной фотожурналистики имя Роберта Капы, занимает ключевое место, но стоит помнить, что свою лепту в формировании этого жанра внесла и Герда Таро.
MONOCHROME: ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИМА» 

MONOCHROME: ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИМА» 

Спустя два года после окончания Второй мировой группой фотографов во главе с Анри Картье-Брессоном был основан Magnum Photos. В числе создателей этого агентства, ставшего вскоре весьма влиятельным, а впоследствии и вовсе легендарным, был и Дэвид Сеймур - фотограф по прозвищу «Чима».
Monochrome: Uolles Steqnerİn sİmfonİyası

Monochrome: Uolles Steqnerİn sİmfonİyası

Həyat ahəng moderato tempində yanımızdan ötüb keçir. Tezliklə onu qaçılmaz itkinin hüznlü notlarıyla boyanmış lirik adajio final kodasına çatdırana qədər taleyin qəddar zərbələrinin aritmik perkussiyası əvəz edəcək… Hər şey doğrudur. "Məndə qalacaq" romanını oxumaq - üç hissəli simfoniyaya qulaq asmaq deməkdir.
MONOCHROME: РЕНЕ БУРРИ – СИММЕТРИЯ МАСТЕРА

MONOCHROME: РЕНЕ БУРРИ – СИММЕТРИЯ МАСТЕРА

Речь здесь пойдет не о культовом снимке Че. Судьба фотографии, авторство которой принадлежит Альберто Корде, сложилась, как известно, гораздо удачливее. Образ героического партизана пересек границы всех государств и оказался на футболках, пивных кружках, обложках ежедневников…