SÖZÜN DUZU

SÖZÜN DUZU: AMERİKA AÇMAQ

SÖZÜN DUZU: AMERİKA AÇMAQ

ABŞ-da Müstəqillik günü hələ qurucu-ataların eyni gündə Müstəqillik Deklarasiyasını imzaladıqları vaxtdan bu yana hər il 4 iyulda qeyd olunur. Bizim qurucu-atalarımız da kənarda qalmadılar, onlar açıq-aşkar səbəbləri aydınlaşdırmaq və təsdiq etmək üçün "Amerika açmaq" ifadəsindən istifadə edirlər.
SÖZÜN DUZU: ARTİLLERİYANIN ALLAHI

SÖZÜN DUZU: ARTİLLERİYANIN ALLAHI

26 iyun – Vətənimizin tarixində ən şərəfli səhifələrdən biridir! Məhz bu gün Azərbaycan Milli Ordusunun bünövrəsi qoyulmuşdur. 26 iyun – Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri günüdür! Və bu professional bayramda “Artilleriyanın Allahı”nı yad etməmək mümkün deyil.
SÖZÜN DUZU:

SÖZÜN DUZU: "Saçı uzun Suray xanım"

Bataqlıqdan çıxmağa çalışan Tık-tık xanım atlılardan xahiş edir ki, Xan evinə getsinlər və Siçan bəyə ondan xəbər versinlər. Ancaq belə situasiyada da, həyatı təhlükə altında olsa da o özünə sadiq qalaraq, özünü hündür boylu, uzun saçlı gözəl kimi təsvir edir.
SÖZÜN DUZU: TANIŞLIQ

SÖZÜN DUZU: TANIŞLIQ

Bu gün Nargis oxucularını Qəmər Məmmədova və Nazimpaşa Mahmudzadə ilə tanış etmək istəyirik. Onlar müxtəlif Azərbaycan atalar sözlərinin, aforizmlər və frazeologizmlərin yaranma tarixləri barədə bəhs edəcəklər. Hər həftə Nargis ilə birlikdə ana dilimiz haqqında yeni məlumatlar öyrənəcəksiniz.