MEMARLIQ VƏ DİZAYN

MARSEL VANDERS: MİNİMALİZMİN ZİDDİNƏ

MARSEL VANDERS: MİNİMALİZMİN ZİDDİNƏ

Больше двадцати лет прошло с той поры, когда бельгиец Марсель Вандерс первым своим творением – Knottedchair, созданным для компании Cappellini, – возвестил новую эру в дизайне. Эру, в которой больше нет места сдержанности, рационализму, логике. Эру господства избыточности, игривости и откровенной провокации.
TARİXİN QORUYUCULARI

TARİXİN QORUYUCULARI

Azərbaycanımız qədimdən bəri ən mühüm ticarət yollarının kəsişdiyi, torpağı isə təbii sərvətlər ilə həmişə bol olan, bəxtiyar bir ölkədir. Fatehlər üçün dadlı tikə, yaradıcı fikirlər üçün hüdudsuz meydan, qədim mədəniyyətin zəngin xəzinəsi...Vətəni ürəkdən sevmək üçün onun tarixini dərindən bilməlisən. Bunun üçün misli-bərabəri olmayan irsin dinməz qoruyucuları - memarlıq abidələri mövcuddur.