Nar cənnəti

Yazda Kürdəmirin nar bağlarında olduq və möhtəşəm bir mənzərəsini  narın çiçəklənməsini seyr etdik. Təəccüblü deyil ki, bu böyük narıncı-çəhrayı çiçəklər daim poeziya və ya fəlsəfə obyektinə çevrilib..Nar əslində bir koldur və birevcikli bitkidir, yəni budaqlarında həm kişi, həm də qadın çiçəkləri açır. Meyvənin yetişdiyi qadın çiçəyi silueti ilə süd səhənginə, kişi çiçəyi isə səkkizguşəli ulduza bənzəyir.
Azərbaycan qədim zamanlardan bəri narın yetişdiyi azsaylı ölkələrdən biridir. Şərq şairləri bu şah meyvənin həm füsunkar gözəlliyi olan çiçəklərinə, həm də dəymiş narın inanılmaz faydalı xüsusiyyətlərinə görə mədh ediblər. Təəccüblü deyil ki, bütün müqəddəs kitablarda sağlamlıq, zənginlik və uzunömürlülük bəxş edən bir meyvə kimi qeyd olunur. Məhəmməd Peyğəmbər özü isə nar şirəsinin insanı nifrət və paxıllıqdan təmizləyə biləcəyini söyləyib.
 
 
И царственный карлик – гранатовый куст… 
 
Анна Ахматова
 
 
Как дивно лик ее румян – огнем пылающий гранат!
 
Хафиз Хорезми
 
 
Лейли в саду, и все цветы спешат
Ей подарить пьянящий аромат.
Самшит кудрявый ветви долу гнет,
Гранат до срока наливает плод...
Низами, «Лейли и Меджнун»
 
 
Ничего граната краше грудь Земная не видала.
От плодов моих обильных даже Дерево устало,
И под кожицей моею – россыпь Яхонта и лала
 
Гарсевана Чолокашвили «Восхваление плодов»
 
 
 
Как половинки гранатового яблока щеки твои
 
Песнь Песней
 
 
Гранат – некоронованный король,
Хотя на нем зубчатая корона.
Сладчайшую испытываю боль,
Когда ему распахиваю лоно
 
Фазиль Искандер
 
 
Гранат же – небесный кубок,
полный священною кровью.
То кровь земли, чье тело
ручей иглой своею ранил
 
Федерико Гарсиа Лорка, «Восточная песня»
 
 
 
Məşhur Kürdəmir bağları bu il yüksək keyfiyyətli "made in Azerbaijan" məhsullarının bolluğu ilə sevindirib. Bu, Azərbaycan Nar İstehsalçıları və İxracatçıları Assosiasiyasının (ANİİA) ilk uğurlu bəhrəsidir.
 
 
 
Mətn: Marina Mursalova
Foto: Pərviz Qasımzade