Redaktorun sözü: Fevral

Əsl güc iradənin öz zəifliyinin üzərində çaldığın qələbədən ibarətdir. Dmitriy Şvetsov

DOSTLAR, QƏLƏBƏ NƏDİR? RƏQİBİMİZ KİMDİR? VƏ NECƏ QALİB GƏLMƏYİ KİM BİLİR? BƏLKƏ DƏ BU VƏ YA DİGƏRİ HAQQINDAKI TƏSƏVVÜR BİZİ YALNIZ MANİPULYASİYA EDİR. BƏLKƏ DƏ ƏSAS MƏQSƏD BAŞQASINA DEYİL, ÖZÜNƏ QALIB GƏLMƏKDİR. DÜNƏN OLDUĞUMUZDAN DAHA YAXŞI OLMAĞA, TƏNBƏLLİYİMİZƏ ÜSTÜN GƏLMƏYƏ, ÖZÜMÜZÜ OLDUĞUMUZ KİMİ SEVMƏYƏ, BİR ŞEYİ DƏYİŞƏ BİLMİRİKSƏ, VƏZİYYƏTİ QƏBUL ETMƏYƏ ÇALIŞMALIYIQ. FİKRİMCƏ, HƏQİQİ TRİUMF ELƏ BUDUR.

Bəzək əşyaları de GRISOGONO, ONDE kolleksiyası GLAMPIRE JEWELLERY BUTİKİ

 

Фото: Пярвиз Гасымзаде