SEVGİ SƏRHƏD TANIMIR!

Aminat, 3 yaş 
Azərbaycanlı, nigeriyalı

İlknur və Səməd, 2 və 3 yaş
Azərbaycanlı, hindistanlı

Emil, 4 yaş 
Azərbaycanlı, urkaynalı 

Fəridə, 4 yaş
Azərbaycanlı, rus, lezgi  

Sevil, 2,5 yaş 
Azərbaycanlı, tatar

Venorika, 4 yaş 
Azərbaycanlı, rus, belorus, yunan 

Selin, 4 yaş 
Azərbaycanlı, türk, iranlı, ərəb 

Zəhra, 3 yaş 
Azərbaycanlı, türk

Omar, 1 yaş 
Azərbaycanlı, misirli

Kayla, 6 yaş
Azərbaycanlı, kiprli

Marita, 2 yaş 
Azərbaycanlı, gürcü

Kamila, 3 yaş 
Azərbaycanlı, moldovalı

 

 

LAYİHƏ ÜZƏRİNDƏ İŞLƏDİLƏR: ARZU CAİD, ZEMFİRA KOROVİNA, FƏRİD MƏMMƏDOV, PƏRVİZ QASIMZADƏ, RUSLAN QORBUNOV