İNCƏSƏNƏT

UŞAĞIN GÖZÜ İLƏ

UŞAĞIN GÖZÜ İLƏ

İzzətxanım Mirzəxanova bir il əvvəl, 14 yaşında ikən Devid Hokninin rəsmlərindən təsirlənərək kollaj yaratmağa başlayıb. О, jurnalımız üçün arxiv materialları əsasında gözəl kollajlar çəkdi
MASKA VƏ BUKETİN HAKİMİYYƏTİ ALTINDA QALAN NATALYA NESTEROVA

MASKA VƏ BUKETİN HAKİMİYYƏTİ ALTINDA QALAN NATALYA NESTEROVA

Onun əsərləri insan ruhunun aynasıdır. Qəhrəmanlar içki içir, yemək yeyir, karuselə minir ya da Qodonu gözləyirlər – onlar öz həyatlarını yaşayır və hətta sizin tərəfə heç baxmırlar. Ancaq bir dəfə diqqətlə baxmaqla, siz artıq tamamilə maskanın ya buketin hakimiyyəti altındasız. Natalya Nesterovanın ecazkar Allah vergisi belədir
Babi Badalov. ZARA tustra

Babi Badalov. ZARA tustra

“ZARA tustra” adlı instalyasiyası tavandan asılmış köhnə döşəkağı, pəncərə pərdəsindən fraqmemtlər, üzərinə şeirlər yazılan parça kəsikləri – toplam 250 parça kəsikləri istifadə olunub – və qalereya divarlarının tam uzunluğunda əl yazısı ilə yazılan şüarlar və mətnlərdən ibarət qurğudur

"Qoy o bizimlə qalsın"

Bu hekayə böyümək, uşaqlar və yetkinlər arasında münasibət, "indi və burada" mühüm qərarlar qəbul etmək haqqındadır – həm məktəblilərin, həm də valideynlərin xoşuna gələcək